ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محاج

لغت‌نامه دهخدا

محاج . [ م ِ ] (ع مص ) دیر داشتن وام و تأخیر کردن در آن . مماحجة. (منتهی الارب ). مماطله . و درنگی نمودن در ادای دین و تأخیر کردن . (ناظم الاطباء). دیر داشتن وام به چیزی را و تأخیر کردن . (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ