ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محاج

لغت‌نامه دهخدا

محاج . [ م ِ ] (اِخ ) نام اسبی از اسبهای معروف عرب متعلق به مالک بن عوف نصیری وابوجهل بن هشام . (از لسان العرب ) (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ