ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محاج

لغت‌نامه دهخدا

محاج . [ م َح ْ حا ] (ع ص ) بسیار دروغگو. کذاب . (از اقرب الموارد) (از لسان العرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ