ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محابیب

لغت‌نامه دهخدا

محابیب . [ م َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ محبوب . || ج ِ محبوبة. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رجوع به محبوب و محبوبة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ