ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجیض

لغت‌نامه دهخدا

مجیض . [ م ُ ج َی ْ ی ِ ] (ع ص ) برگردنده از چیزی و میل کننده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ). آن که میل می کند و برمی گردد. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ