ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجن

لغت‌نامه دهخدا

مجن . [ م ُ ] (ع مص ) بی باک گردیدن . (آنندراج ). مَجانَة. (ناظم الاطباء). || شوخ چشم شدن . (آنندراج ). رجوع به مجانة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ