ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجموع دار

لغت‌نامه دهخدا

مجموع دار. [ م َ ](نف مرکب ) به اصطلاح مردم هند، حافظ دفتر و آن که ضبط می کند اسناد مالیات یک ولایتی را. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ