ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجموعیت

لغت‌نامه دهخدا

مجموعیت . [ م َ عی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) مجموع بودن . حالت مجموع . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مجموع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ