ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجموعاً

لغت‌نامه دهخدا

مجموعاً. [ م َ عَن ْ ] (ع ق ) جملگی و همگی و تمامی . (ناظم الاطباء). روی هم رفته . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ