ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجمع

لغت‌نامه دهخدا

مجمع. [ م ُ ج َم ْ م ِ ] (اِخ ) لقب قصی بن کلاب چون قبایل قریش را فراهم آورد و به مکه منزل داد و دارالندوه را بساخت . (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ