ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجمع

لغت‌نامه دهخدا

مجمع. [ م ُ ج َم ْ م َ ] (ع ص )گرد آورده . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ). و رجوع به تجمیع شود. || عزم کرده شده . || حکم کرده شده . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ