ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجمع

لغت‌نامه دهخدا

مجمع. [ م ُ ج َم ْ م َ ] (اِخ ) ابن یسار، مکنی به ابی حمزه ٔ تیمی محدث است و از ماهان زاهد روایت کند. وابوحیان تیمی و سفیان ثوری از او روایت کنند وی در شب خروج زیدبن علی درگذشت . (از صفةالصفوة ج 3 ص 60).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ