ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجابیب

لغت‌نامه دهخدا

مجابیب . [ م َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ مجبوب . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و رونق هذاالملک انما علی الفتیان والاحابش المجابیب . (رحله ٔ ابن جبیر، یادداشت ایضاً) رجوع به مجبوب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ