ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متوقص

لغت‌نامه دهخدا

متوقص . [ م ُ ت َ وَق ْ ق ِ ] (ع ص ) اسب که جهجهان راه رود. (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).اسب سخت لگام . (ناظم الاطباء). و رجوع به توقص شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ