ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متوقش

لغت‌نامه دهخدا

متوقش . [ م ُ ت َ وَق ْ ق ِ ] (ع ص ) جنبنده . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به توقش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ