ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متوضی

لغت‌نامه دهخدا

متوضی ٔ. [ م ُ ت َ وَض ْ ض ِءْ ] (ع ص ) وضو کننده نماز را. (آنندراج ). کسی که قبل از نماز شستشو میکند و وضو میگیرد. (ناظم الاطباء). و رجوع به توضؤ و متوضاء شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ