ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متهدد

لغت‌نامه دهخدا

متهدد. [ م ُ ت َ هََ دْ دِ ] (ع ص ) ترساننده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ترساننده . ذامر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || ترسیده . (ناظم الاطباء). و رجوع به تهدد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ