ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متنجس

لغت‌نامه دهخدا

متنجس . [ م ُ ت َ ن َج ْ ج ِ] (ع ص ) ناپاک . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). آلوده و ناپاک . (ناظم الاطباء). نجس شده . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به تنجس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ