ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متنجز

لغت‌نامه دهخدا

متنجز. [ م ُ ت َ ن َج ْ ج ِ ] (ع ص ) روایی خواهنده . (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).و رجوع به تنجز شود. || کسی که تعجیل میکند در هر چیزی بطور لیاقت و روایی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ