ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متناجش

لغت‌نامه دهخدا

متناجش . [ م ُ ت َ ج ِ ] (ع ص ) افزاینده در بیع و جز آن . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). افزون کننده ٔ در ربیع و جز آن . (ناظم الاطباء). و رجوع به تناجش شود. || آن که بالای دست کسی برآمده و قیمت چیزی را زیاد کند بدون آن که اراده ٔ خریدن داشته باشد. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ