ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متمری

لغت‌نامه دهخدا

متمری . [ م ُ ت َ م َرْ ری ] (ع ص ) آراسته . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). آراسته شده و زینت گرفته . (ناظم الاطباء). و رجوع به تمری شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ