ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متمرمر

لغت‌نامه دهخدا

متمرمر. [ م ُ ت َ م َ م ِ ] (ع ص ) جنبنده و لرزنده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || لرزان و جنبان و متزلزل . (ناظم الاطباء). || ریگ مرتعش . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تمرمر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ