ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متماری

لغت‌نامه دهخدا

متماری . [ م ُ ت َ ] (ع ص ) به شک شونده . (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). مشکوک و در گمان و شک . (ناظم الاطباء). || جنگجو و ستیزه جو و منازعه و مخاصمه کننده . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به تماری شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ