ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متمائر

لغت‌نامه دهخدا

متمائر. [ م ُ ت َ ءِ ] (ع ص ) (از «م ٔر») فخرکننده و نازنده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). به یک دیگر نازنده و فخرکننده . (ناظم الاطباء). رجوع به تمائر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ