ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متلقح

لغت‌نامه دهخدا

متلقح . [ م ُ ت َ ل َق ْ ق ِ ] (ع ص ) ناقه که آبستن وار نماید. (آنندراج ) (ازمنتهی الارب ) (ازاقرب الموارد). رجوع به تلقح شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ