ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متلطی

لغت‌نامه دهخدا

متلطی . [ م ُ ت َ ل َطْ طی ] (ع ص ) آن که انتظار غفلت دشمن کند. (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). پاسبانی کننده از دشمن . (ناظم الاطباء). و رجوع به تلطی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ