ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متلزج

لغت‌نامه دهخدا

متلزج . [ م ُ ت َ ل َزْ زِ ] (ع ص ) نرم و ملایم . || لزج و چسبنده . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ). || ناتمام و ناپاک سرشسته . (ناظم الاطباء). سرپاک ناشده بشستن . (منتهی الارب ) (ازاقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ