ترجمه مقاله

متلاطث

لغت‌نامه دهخدا

متلاطث . [ م ُ ت َ طِ] (ع ص ) موج بر هم زننده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تلاطث و متلاطس شود.
ترجمه مقاله