ترجمه مقاله

متقفل

لغت‌نامه دهخدا

متقفل . [ م ُ ت َ ق َف ْ ف ِ ] (ع ص ) رجل متقفل الیدین ؛ مرد زفت ناکس . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله