ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

متقطب

لغت‌نامه دهخدا

متقطب . [ م ُ ت َ ق َطْ طِ ] (ع ص ) زشت روی . || ترش روی . (ناظم الاطباء). و رجوع به تقطب شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما