ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متغایظ

لغت‌نامه دهخدا

متغایظ. [ م ُ ت َ ی ِ ] (ع ص ) خشم آلود از دیگری . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ