ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متصوک

لغت‌نامه دهخدا

متصوک . [ م ُ ت َ ص َوْ وِ ] (ع ص ) آلوده شونده به سرگین . (آنندراج ). آلوده شده به پلیدی و سرگین . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تصوک و ماده ٔ قبل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ