ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متسوک

لغت‌نامه دهخدا

متسوک . [ م ُ ت َ س َوْ وِ ](ع ص ) مسواک کننده . (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تسوک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ