ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متزلزل

لغت‌نامه دهخدا

متزلزل . [ م ُ ت َ زَ زَ ] (ع ص ) سخت جنبیده ٔ از زلزله . (ناظم الاطباء) (ازفرهنگ جانسون ). و رجوع به ماده ٔ قبل و تزلزل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ