ترجمه مقاله

متزری

لغت‌نامه دهخدا

متزری . [ م ُ ت َ زَرْ ری ] (ع ص ) عیب نماینده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). کسی که ملامت می کند و سرزنش می نماید. (ناظم الاطباء). و رجوع به تزری شود. || زبان دراز کننده با برادر خود. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).
ترجمه مقاله