ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مترفق

لغت‌نامه دهخدا

مترفق . [ م ُ ت َ رَف ْف ِ ] (ع ص ) نرمی کننده . (آنندراج ). خیرخواه و نیک اندیش و مهربان . (ناظم الاطباء). و رجوع به ترفق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ