ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متذکرة

لغت‌نامه دهخدا

متذکرة. [ م ُ ت َ ذَک ْک ِ رَ ] (ع ص ) امراءةُ متذکرة، زنی که به مردان ماند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ