ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متذاکر

لغت‌نامه دهخدا

متذاکر. [ م ُ ت َ ک ِ ] (ع ص ) یادکننده یکدیگر را. (آنندراج ). آگاه کننده ٔ دیگری . (ناظم الاطباء). || به یاد همدیگر آمده . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ). و رجوع به تذاکر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ