ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متدرج

لغت‌نامه دهخدا

متدرج . [ م ُ ت َ دَرْ رِ ] (ع ص ) آن که اندک اندک قریب گردد. (آنندراج ). آهسته آهسته و کم کم پیش رفته . (ناظم الاطباء). آن که آهسته و به تدریج پیش رود. و رجوع به تدرج شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ