ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متخضخض

لغت‌نامه دهخدا

متخضخض . [ م ُ ت َ خ َخ ِ ] (ع ص ) جنبیده . (آنندراج ). جنبیده و جنبش داده و برانگیخته . (ناظم الاطباء). و رجوع به تخضخض شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ