ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متخرص

لغت‌نامه دهخدا

متخرص . [ م ُ ت َ خ َرْ رِ ] (ع ص ) افترا کننده . (آنندراج ).افتراگوینده . (ناظم الاطباء). و رجوع به تخرص شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ