ترجمه مقاله

متحکر

لغت‌نامه دهخدا

متحکر.[ م ُ ت َ ح َک ْ ک ِ ] (ع ص ) کسی که غله را گردآورده نگاه دارد تا به گرانی فروشد. (ناظم الاطباء). محتکر.
ترجمه مقاله