ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متحدیت

لغت‌نامه دهخدا

متحدیت . [ م ُ ت ت َ ح ِی ْ ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) یگانگی واتحاد و اتفاق . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ