ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متحالی

لغت‌نامه دهخدا

متحالی . [ م ُ ت َ ] (ع ص ) شگفتی و زیبائی نماینده . یقال : تحالت المراءة اذا ظهرته حلاوة و عجباً. (آنندراج ) (ازفرهنگ جانسون ). و رجوع به تحالی و ماده ٔ بعد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ