ترجمه مقاله

متحاقر

لغت‌نامه دهخدا

متحاقر. [ م ُ ت َ ق ِ ] (ع ص )خوارنماینده یکدیگر را. (آنندراج ). خوار و ذلیل در پیش نفس خود. (ناظم الاطباء). و رجوع به تحاقر شود.
ترجمه مقاله