ترجمه مقاله

متجرع

لغت‌نامه دهخدا

متجرع . [م ُ ت َ ج َرْ رِ ] (ع ص ) فروخورنده ٔ خشم . || جرعه جرعه خورنده ٔ آب و مانند آن . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تجرع شود.
ترجمه مقاله