ترجمه مقاله

متجاری

لغت‌نامه دهخدا

متجاری . [ م ُ ت َ ] (ع ص ) با هم رونده . (آنندراج ). کسی که با هم دیگری همراه رود. (ناظم الاطباء). || جنگجو و ستیزه جو. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ) (از اشتینگاس ). و رجوع به تجاری شود.
ترجمه مقاله