ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متآدی

لغت‌نامه دهخدا

متآدی . [ م ُ ت َ ] (ع ص ) یاری داده شده از طرفین . || مهیا و آماده شده . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ