ترجمه مقاله

ماکت

لغت‌نامه دهخدا

ماکت . [ ک ِ ] (فرانسوی ، اِ) (اصطلاح معماری ) نمونه ای از یک ساختمان ، کارگاه ، کارخانه و غیره که با چوب و مقوا سازند و تغییرات لازم را در آن دهند و سپس مطابق همان نمونه ساختمان را برآورند. || (اصطلاح نقاشی ) نمونه ٔ کوچک از شی ٔ که نقاشان اطوار مختلف آن را مورد مطالعه قرار دهند. || (اصطلاحی در نمایش و تآتر) نمونه ٔ کوچک شده ٔ پرده های صحنه ٔ نمایش . (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقاله