ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماه پار

لغت‌نامه دهخدا

ماه پار. (ص مرکب ، اِ مرکب ) مخفف ماه پاره است و کنایه از صاحب حسن و خوش صورت باشد. (برهان ). ماه پاره . خوش صورت و دارای حسن . (ناظم الاطباء). و رجوع به ماه پاره و مهپاره شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ